مرجعیت آیت الله محقق کابلی - ۲

غرجستانی:  شعار های آن روزها اگر یادتان مانده بگوئید

اعتمادی­ هزاره‌ها:  شعار ها بیشتر حول رهبری استاد مزاری و نیز مسئله مرجعیت بود من خودم چنان که گفتم در تنظیم شعارها و تبلیغات مسئولیت داشتم بخشی از شعار ها در روزهای استقبال، دید و بازدید و اجتماعات بعدی که به ذهنم مانده این ها بود

۱ - مرجعیت آیت الله کابلی

مرجعیت آیت‌الله کابلی

غرجستانی: آیت‌الله خراسانی در مرجعیت آیت‌الله کابلی نقش بی‌بدیلی ایفا کرد شما نیز همکار و مشاور ایشان بودید،  دراین‌باره بفرمائید که چه زمانی، از کجا آغاز شد و چه مسیری را پیمودید؟

خراسانی و حسینیه هزاره ها - ۱۱

خراسانی و حسینیه هزاره‌ها

غرجستانی: یکی از مراکز سخنرانی آیت‌الله خراسانی «حسینیه هزاره‌ها» بود، بااینکه آن زمان علیه «حسینیه» تبلیغات زیاد راه افتاده بود