سلام

نوشتن همیشه سخت است مخصوصا اگر بخواهی جدی تر باشد. نوشتن در فیسبوک برایم دیگر جذابیت ندارد نمی دانم چرا. از سال 2003 در سایت سلام می نوشتم ولی از 2012 به بعد نتوانستم ادامه دهم. گاهی دلم می شود دوباره به این جا برگردم. پ

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh